Zorgrésidence de Wiardi Hoeve is een platte organisatie.
De overleglijnen zijn kort, er is sprake van een open cultuur waarin ons team met professionals’ toegankelijk zijn en open staan voor vragen, feedback en advies.

Organisatie

Familiecommissie

Wij maken graag gebruik van de ervaringen die onze bewoners en hun familie met Zorgrésidence de Wiardi Hoeve hebben. We doen dit via de familiecommissie. Met deze commissie bespreken we zaken die voor onze bewoners van belang zijn, maar ook ideeën die hun leven kunnen verrijken en veraangenamen. De familiecommissie komt minimaal tweemaal per jaar bijeen.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht ziet kritisch toe op het beleid en de algemene gang van zaken in Zorgrésidence de Wiardi Hoeve. De raad van toezicht is hierover in voortdurend gesprek met de directie. Ook geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies. De raad van toezicht komt minimaal tweemaal per jaar bijeen.

Privacy

De privacy van onze bewoners is gewaarborgd. Er wordt dus nooit zonder uw toestemming informatie aan derden gegeven. Wij delen uiteraard wel medische gegevens in het belang van uw gezondheid. Zorgrésidence de Wiardi Hoeve voldoet aan de AVG verplichte organisatorische en technische maatregelen, u leest hierover meer in onze Privacyverklaring

Klachtenregeling

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten. We willen graag van u leren hoe het beter kan.
In onze brochure Heeft u een klacht? leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Branchevereniging SPOT

Zorgrésidence de Wiardi Hoeve is aangesloten bij SPOT. SPOT is een branchevereniging die zich inzet voor kleinschalige thuis- en woonzorg aanbieders. De vereniging vindt dat kleinschalige zorg bijdraagt aan het welzijn van de cliënt of bewoner.

Kwaliteit@

Kwaliteit@ is een krachtig concept dat de kwaliteit binnen kleinschalige woonzorghuizen op een praktische manier zichtbaar en aantoonbaar maakt. Het welzijn van de bewoner staat voorop. Bij veel organisaties is de zorg het vertrekpunt. De initiatiefnemers achter Kwaliteit@ gaan in de eerste plaats uit van het welzijn van de bewoner. Als de bewoner goed in zijn vel zit, staat de ‘zorg’ als vanzelf minder op de voorgrond.

Alle disciplines in de woonzorghuizen dragen hieraan bij, van de medewerkers van de huishouding tot de koks in de keuken. Pas als alle disciplines het welzijn van de bewoner hoog in het vaandel hebben, uit zich dat in kwaliteit in het dagelijkse leven van de bewoners. De aanpak bestaat uit een visie, 10 klantbeloften en 5 bouwstenen.

Steeds meer organisaties sluiten zich aan bij Kwaliteit@. Via www.welzijnindezorg.nl ontwikkelen ze deze aanpak verder.

Clientvertrouwenspersoon

In het kader van de nieuwe wet Zorg en Dwang hebben alle cliënten wettelijk recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon.

Een cliëntenvertrouwenspersoon kan voor u van betekenis zijn als u een vraag, probleem of klacht heeft over de zorg. Het gaat hiermee met name over de inzet van onvrijwillige zorg waar u het niet mee eens bent. Voorbeelden zijn: het gebruik van bedhekken of een koelkast die op slot zit.

Het beleid van Zorgrésidence de Wiardi Hoeve is gericht op het voorkomen van het inzetten van onvrijwillige zorg. We doen er alles aan om het gebruik van deze maatregelen te voorkomen. Een besluit om toch onvrijwillige zorg in te zetten wordt altijd in overleg met de (huis)arts en de bewoner of diens vertegenwoordiger genomen.

Voor onze regio is de rol van cliëntenvertrouwenspersoon toegekend aan de zorgstem.

U kunt ze via onderstaande contactinformatie bereiken:
info@zorgstemvertrouwenspersonen.nl of 088-6781000.