Organisatie

Zorgrésidence de Wiardi Hoeve is een platte organisatie. De overleglijnen zijn kort, er is sprake van een open cultuur waarin ons team met professionals’ toegankelijk zijn en open staan voor vragen, feedback en advies.

De raad van toezicht ziet kritisch toe op het beleid en de algemene gang van zaken in Zorgrésidence de Wiardi Hoeve. De raad van toezicht is hierover in voortdurend gesprek met de directie. Ook geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies. De raad van toezicht komt minimaal tweemaal per jaar bijeen.

De privacy van onze bewoners is gewaarborgd. Er wordt dus nooit zonder uw toestemming informatie aan derden gegeven. Wij delen uiteraard wel medische gegevens in het belang van uw gezondheid. Zorgrésidence de Wiardi Hoeve voldoet aan de AVG verplichte organisatorische en technische maatregelen, u leest hierover meer in onze Privacyverklaring

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten. We willen graag van u leren hoe het beter kan.
In onze brochure ‘Heeft u een klacht?’ leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Alle cliënten hebben wettelijk recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning van een clientvertrouwenspersoon. Een cliëntvertrouwenspersoon is iemand die luistert naar uw verhaal en vervolgens samen met u kijkt welke oplossingen er mogelijk zijn. Een cliëntvertrouwenspersoon is er voor ú en is onafhankelijk van de zorgaanbieder. De vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat de cliënt gehoord wordt en dat er serieus gekeken wordt naar mogelijkheden voor het verbeteren van de situatie waarover onvrede bestaat. De vertrouwenspersoon is te bereiken via mail: vertrouwenspersoon@boerenzorg.nl