Unieke zorg

Onze zorg is uniek

Wat maakt ons initiatief dan wezenlijk anders? Binnen zorgrésidence de Wiardi Hoeve is welzijn van de bewoner ons doel. Zorg draagt bij aanz welzijn, net als voeding en plezierige activiteiten. De zorg wordt geleverd op basis van wensen van onze bewoners.

Zorg op maat

Wij werken volgens de tien klantbeloften waarbij welzijn van bewoners ons doel is. Het aanbod van onze zorg is afgestemd op uw persoonlijke wensen en behoeften. Belangrijk is dat u uw eigen regie blijft voeren. Wij verdiepen ons in uw levensverhaal en weten hoe we om moeten gaan met geheugenverlies en dementie. We laten ons niet afschrikken door beperkingen, maar denken in mogelijkheden en kansen. Onze zorg sluit aan bij de belevingswereld en het dagelijks leven van onze bewoners.

Zorgappartementen Wiardi Hoeve in Velp nabij Arnhem

Persoonlijk zorgleefplan

Voor iedere nieuwe bewoner is zes weken na opname een persoonlijk zorgleefplan beschikbaar. Belangrijke zaken als medicatie, dieet, primaire zorgvraag en contactgegevens worden binnen 24 uur vastgelegd in een voorlopig zorgleefplan. Het zorgleefplan wordt opgesteld samen met de bewoner en diens naasten. De contactpersoon krijgt mogelijkheid tot toegang tot het elektronisch cliënten dossier.